FANDOM


TIB425R - TIB561EEdit

Registration no. Service(s) served
TIB425R KJDEP 952 (1994 - 1996), AMDEP 851 (1996 - 1997), AMDEP 812 (1997), KJDEP 181 (1997 - 1998), KJDEP 961 (1998 - 1999), WLDEP 961 (1999 - 2000), KJDEP 61 (2000 - 2008), KJDEP 700 (2008 - 2009), WLDEP 61 (2009 - 2010), KJDEP 61 (2010 - 2013)
TIB426M AMDEP 854 (1994), KJDEP 952 (1994 - 1996), KJDEP 181 (1996 - 1998), KJDEP 961 (1998 - 1999), WLDEP 961 (1999 - 2000), KJDEP 189 (2000 - 2006), WLDEP 963 (2006 - 2007), KJDEP 61 (2007 - 2008), KJDEP 700 (2008 - 2009), WLDEP 61 (2009 - 2010), WLDEP 75 (2010 - 2012), AMDEP 61 (2012), AMDEP 67 (2012), AMDEP SP (2012 - 2013), AMDEP 853 (2013)
TIB427K KJDEP 952 (1994 - 1996), AMDEP 851 (1996 - 1997), KJDEP 181 (1997 - 1998), KJDEP 961 (1998 - 1999), WLDEP 521 (1999 - 2002), WLDEP 963 (2002 - 2013)
TIB428H AMDEP 854 (1994), KJDEP 181 (1995 - 1998), KJDEP 961 (1998 - 1999), WLDEP 521 (1999 - 2002), WLDEP 858 (2002 - 2010), WLDEP SP (2010), WLDEP 187 (2010 - 2012), WLDEP 963 (2012 - 2013)
TIB429E AMDEP 851 (1994 - 1995), KJDEP 181 (1995 - 1998), KJDEP 961 (1998 - 1999), WLDEP 961 (1999), WLDEP 521 (1999 - 2002), WLDEP SP, WLDEP 969, WLDEP SP, WPDEP 964 (2014)
TIB430A AMDEP 851 (1994 - 1995), KJDEP 181 (1995 - 1998), AMDEP 855 (1999), WLDEP 521 (1999 - 2002), WLDEP 75 (2002 - 2008), WLDEP 173 (2008 - 2010), KJDEP 173 (2010 - 2013)
TIB431Y AMDEP 851 (1994 - 1995), KJDEP 181 (1995 - 1998), WLDEP 521 (1999 - 2002), WLDEP 857, WLDEP 961, AMDEP 961, AMDEP SP
TIB432U AMDEP 851 (1994 - 1995), KJDEP 181 (1995 - 1998), KJDEP 961 (1998 - 1999), WLDEP 961 (1999 - 2001), KJDEP 989 (2001 - 2003), WLDEP 963, WLDEP 966, WPDEP 966 (2014)
TIB433S AMDEP 851 (1994 - 1995), KJDEP 181 (1995 - 1998), KJDEP 961 (1998 - 1999), WLDEP 961 (1999 - 2001), WLDEP 75 (2001 - 2008), WLDEP 173 (2008 - 2010), KJDEP 75 (2010), KJDEP 177/925 (2010 - 2012), KJDEP 300 (2012 - 2013)
TIB434P AMDEP 851 (1994 - 1995), KJDEP 181 (1995 - 1998), KJDEP 961 (1998 - 1999), WLDEP 961 (1999 - 2001), WLDEP 857 (2001 - 2002), WLDEP 965 (2002 - 2012), WLDEP 857 (2012 - 2013), WLDEP 966 (2013), WLBP 966 (2013)
TIB435L AMDEP 851 (1994 - 1995), KJDEP 181 (1995 - 1998), KJDEP 177 (1998 - 2008), WLDEP 970 (2008 - 2010), WLDEP 966 (2010 - 2012), WLDEP 187 (2012 - 2013)
TIB436J KJDEP 181 (1994 - 1996), KJDEP 903 (1996 - 1998), KJDEP SP (1998 - 2001), KJDEP 989 (2001 - 2003), AMDEP 852, AMDEP 811, AMDEP 854, WLDEP SP, WLDEP 966, WLDEP SP, WLDEP 857, WLDEP 966, WLDEP 187
TIB437G AMDEP 851 (1994 - 1995), AMDEP 852 (1995 - 1998), AMDEP 811 (1998 - 2008), AMDEP SP (2008 - 2009), AMDEP 961 (2009 - 2010), WLDEP 178 (2010 - 2013), WLDEP SP (2013), WLDEP 963 (2013)
TIB438D AMDEP 851 (1994 - 1997), KJDEP 160 (1997 - 1998), KJDEP 960 (1998 - 1999), WLDEP 970 (1999 - 2002), WLDEP 858 (2002 - 2010), WLDEP 178 (2010 - 2013), WLBP 178 (2013)
TIB439B AMDEP 851 (1994 - 1999), AMDEP 171 (1999 - 2008), WLDEP 970, WLDEP 857, WLDEP SP, WLDEP 911
TIB440X AMDEP 851 (1994 – 1999), WLDEP 961 (1999 - 2008), WLDEP 857/969/WT9 (2008 - 2014), WPDEP 857/969 (2014)
TIB441T AMDEP 851 (1994 – 1999), WLDEP 970 (2000 - 2008), WLDEP 857 (2008 - 2011), WLDEP 187 (2011 - 2012), WLDEP 963 (2012 - 2013)
TIB442R AMDEP 851 (1995 – 1999), WLDEP 970 (2000 - 2008), WLDEP 173 (2008 - 2010), KJDEP 970 (2010), KJDEP 188/188E/188R (2010 - 2012), KJDEP 61 (2012 - 2014)
TIB443M AMDEP 851 (1995 – 1999), WLDEP 970 (2000 - 2008), WLDEP 75 (2008), WLDEP 173 (2008 - 2010), KJDEP 75 (2010), KJDEP 176 (2010 - 2012), WLDEP 176 (2012 - 2013), WPDEP 961 (2013), WLDEP SP (2013 - 2014), WPDEP 857/969 (2014 - 2015)
TIB444K AMDEP 851 (1995 - 1999), WLDEP 700 (1999 - 2008), WPDEP 857/169A (2008 - 2014)
TIB445H AMDEP 851 (1995 - 1999), WLDEP 700 (1999 - 2008), WLDEP 858 (2008 - 2013), WPDEP 75 (2013 - 2014)
TIB446E AMDEP 851 (1995 - 1999), WLDEP 811 (1999), WLDEP 962 (1999 - 2001), WLDEP 901 (2001 - 2006), WLDEP 700 (2006 - 2008), WLDEP 61 (2008 - 2010), KJDEP 700 (2010 - 2012), WLDEP SP (2012), WPDEP 857/965A (2012 - 2014)
TIB447C AMDEP 851 (1995 - 1999), WLDEP 961 (1999 - 2004), WLDEP 901 (2004 - 2007), WLDEP SP (2007 - 2008), WLDEP 912 (2008 - 2010), WLDEP 950 (2010 - 2011), WLDEP 964 (2011), WLDEP 965 (2011 - 2012), WLDEP 187 (2012 - 2013), WLDEP SP (2013 - 2014)
TIB448A AMDEP 160 (1995), AMDEP 82 (1995 - 1999), AMDEP 851 (1999 - 2000), WLDEP 857 (2000 - 2001), WLDEP 912 (2001 - 2004), WLDEP 950 (2004 - 2011), WLDEP 912 (2011 - 2012), AMDEP SP (2011 - 2014)
TIB449Y AMDEP 160 (1995), AMDEP 82 (1995 - 1999), WLDEP 961 (1999 - 2004), WLDEP 950 (2004 - 2006), WLDEP 911 (2006 - 2008), WLDEP 912 (2008 - 2010), WLDEP 911 (2010 - 2011), WLDEP 912 (2011 - 2012), AMDEP SP (2012 - 2014)
TIB450S AMDEP 82 (1995 - 1999), WLDEP 167 (1999 - 2004), WLDEP 911 (2004), WLDEP 950 (2004 - 2011), WLDEP 961 (2011 - 2012), WLDEP SP (2012 - 2014), WLDEP 187 (2014)
TIB451P AMDEP 169 (1995), AMDEP 82 (1995 - 1999), WLDEP 167 (1999-2004), WLDEP 950 (2004 - 2006), WLDEP 911 (2006 - 2008), WLDEP 950 (2008 - 2011), WLDEP 961 (2011), WLDEP SP (2011), WLDEP 961 (2011 - 2014), WLDEP SP (2014), WLDEP 187 (2014)
TIB452L AMDEP 169 (1995), AMDEP 82 (1995 - 1999), WLDEP 167 (1999-2001), WLDEP 963 (2002 - 2003), WLDEP 911 (2003 - 2008), WLDEP 950 (2008 - 2011), WLDEP 961 (2011), WLDEP SP (2011), WLDEP 961 (2011 - 2014), WLDEP SP (2014)
TIB453J AMDEP 169 (1995), AMDEP 82 (1995 - 1999), WLDEP 851 (1999 - 2001), WLDEP SP (2001 - 2004), WLDEP 950 (2004 - 2009), WLDEP 858 (2009 - 2010), WLDEP SP (2010), WLDEP 912 (2010), WLDEP 950 (2010 - 2011), WLDEP 961 (2011 - 2014), WLDEP SP (2014)
TIB454G AMDEP 169 (1995), AMDEP 82 (1995 - 1999), WLDEP 700 (1999 - 2001), WLDEP 911 (2001 - 2004), WLDEP 950 (2004 - 2011), WLDEP 912 (2011), WLDEP 961 (2011 - 2014), WLDEP SP (2014)
TIB455D AMDEP 169 (1995), AMDEP 82 (1995 - 1999), WLDEP 911 (1999 - 2004), WLDEP 950 (2004 - 2011), WLDEP 961 (2011 - 2013), WLDEP SP (2013 - 2014), WPDEP 966/912E (2014)
TIB456B AMDEP 169 (1995), AMDEP 82 (1995 - 1999), WLDEP 900 (1999 - 2002), WLDEP 970 (2002 - 2004), WLDEP 950 (2004 - 2011), WLDEP 961 (2011 - 2013), WLDEP SP (2013), WLDEP 961 (2013), AMDEP SP (2014)
TIB457Z AMDEP 103 (1995 - 1999), KJDEP SP (1999 - 2000), WLDEP 970 (2000 - 2004), WLDEP 950 (2004 - 2011), WLDEP 902/964 (2011), WLDEP 965 (2011), WLDEP 961 (2011 - 2012), WLDEP SP (2012), WLDEP 961 (2012 - 2013), KJDEP 925 (2013), WPDEP 925 (2013 - 2014), WLDEP SP (2014)
TIB458X AMDEP 103 (1995 - 1999), KJDEP SP (1999 - 2002), WLDEP 970 (2002 - 2004), WLDEP 950 (2004 - 2010), WLDEP 911 (2010), WLDEP 912 (2010 - 2011), WLDEP 950 (2011), WLDEP SP (2011 - 2012), WLDEP 961 (2012), KJDEP 173 (2012 - 2013), KJDEP 925 (2013), WPDEP 925 (2013 - 2014), WPDEP 966 (2014)
TIB459T AMDEP 854 (1995 - 1999), KJDEP SP (1999 - 2002), WLDEP 963 (2002 - 2004), WLDEP 950 (2004 - 2010), WLDEP 912 (2010 - 2011), WLDEP 950 (2011), WLDEP 965 (2011 - 2012), WLDEP 961 (2012), KJDEP 173 (2012 - 2013), KJDEP 925 (2013), WPDEP 925 (2013 - 2014), WLDEP SP (2014)
TIB460M AMDEP 82 (1995 - 1999), WLDEP 857 (1999 - 2004), WLDEP 950 (2004 - 2011), WLDEP 911 (2011), WLDEP SP (2011 - 2012), WLDEP 961 (2012), WLDEP 965 (2012 - 2013), KJDEP 925 (2013 - 2014), WPDEP 925 (2014), WLDEP 852 (2014)
TIB461K AMDEP 160 (1995), AMDEP 103 (1995 - 1998), WLDEP 167 (1998 - 1999), WLDEP 700, WLDEP SP/911, WLDEP 950 (2004 - 2011), WLDEP 965 (2011 - 2013), KJDEP 925 (2013 - 2014), WPDEP 925 (2014), WLDEP 925 (2014)
TIB462H AMDEP 103 (1995 - 1999), WLDEP 167 (1998 - 1999), WLDEP 700 (1999 - 2004), WLDEP SP (2004), WLDEP 902/964 (2004), WLDEP 950 (2004 - 2011), WLDEP SP (2011 - 2013), KJDEP 925 (2013 - 2014), WPDEP 925 (2014), WLDEP 925 (2014)
TIB463E AMDEP 103 (1995 - 1998), WLDEP 167 (1998 - 1999), WLDEP 700 (1999 - 2004), WLDEP 950 (2004 - 2011), WLDEP 911 (2011), WLDEP SP (2011 - 2013), KJDEP 925 (2013 - 2014), WPDEP 925 (2014), WLDEP 925 (2014)
TIB464C AMDEP 851 (1995 - 1998), WLDEP 167 (1998 - 1999), WLDEP 700 (1999 - 2004), WLDEP 950 (2004 - 2011), WLDEP 911 (2011), WLDEP SP (2011 - 2013), KJDEP 927 (2013), WPDEP 925 (2013 - 2014), WLDEP 925 (2014)
TIB465A AMDEP 854 (1995 - 1998), AMDEP 851 (1998 - 1999), WLDEP 700 (1999 - 2004), WLDEP 950 (2004 - 2011), WLDEP 911 (2011), WLDEP SP (2011 - 2012), KJDEP 927 (2012 - 2013), WLDEP SP (2013), WPDEP 925 (2013 - 2014)
TIB466Y AMDEP 854 (1995 - 1999), WLDEP 700 (1999 - 2004), WLDEP 950 (2004 - 2011), WLDEP 901 (2011), WLDEP 969 (2011), WLDEP 902/964 (2011 - 2012), WLDEP 911 (2012), WLDEP SP (2012), KJDEP 927 (2012 - 2013), WPDEP 925 (2013 - 2014), WLDEP 925 (2014)
TIB467U AMDEP 854 (1995 - 1996), KJDEP 950 (1996), KJDEP SP, WLDEP 961, WLDEP 857, WLDEP 965, WLDEP 963, WLDEP 859, WLDEP SP, WLDEP 900, WLDEP SP
TIB468S AMDEP 854 (1995 - 1999), WLDEP 970 (2000 - 2008), WLDEP 173 (2008 - 2010), KJDEP 970 (2010 - 2011), KJDEP 700 (2011 - 2012), KJDEP 868 (2012 - 2013), KJDEP 61 (2013 - 2014)
TIB469P AMDEP 854 (1995 - 1998), KJDEP 75 (1998 - 1999), WLDEP 75 (1999 - 2008), WLDEP 173 (2008 - 2010), WLDEP 859 (2010 - 2011), KJDEP 75 (2011), KJDEP 970 (2011 - 2012), KJDEP 190 (2012), KJDEP 970 (2012 - 2013), KJDEP 868 (2013), KJDEP 75 (2013), KJDEP 61 (2013 - 2014)
TIB470J AMDEP 854 (1995 - 1999), WLDEP 187 (1999 - 2001), WLDEP 857 (2001 - 2013), WLDEP 965 (2013 - 2014), WPDEP 857/965A (2014)
TIB471G AMDEP 854 (1995 - 1999), WLDEP 700 (1999 - 2008), WLDEP 61 (2008 - 2010), KJDEP 700, WLDEP SP, WLDEP 857, WLDEP 965, WPDEP 965 (2014)
TIB472D KJDEP 184 (1995 - 2000), WLDEP 187 (2000 - 2001), WLDEP 700 (2001 - 2008), WLDEP 61 (2008 - 2010), KJDEP 700, WLDEP SP, WLDEP 965, WPDEP 965 (2014)
TIB473B KJDEP 184 (1995 - 2000), AMDEP 851, AMDEP SP, WLDEP SP, WLDEP 962, WLDEP 858, WLDEP 965, WPDEP 965 (2014)
TIB474Z KJDEP 184 (1995 - 2000), WLDEP 700 (2000 - 2008), WLDEP 61 (2008 - 2010), KJDEP 700 (2010 - 2011), WLDEP SP (2011 - 2012), WLDEP 857 (2012), WLDEP 965 (2012 - 2013), WPDEP 965 (2013), WPDEP 75 (2013 - 2014), WPDEP SP (2014)
TIB475X KJDEP 184 (1995 - 2000), KJDEP 189 (2000 - 2009), KJDEP 67 (2009 - 2014)
TIB476T KJDEP 184 (1995 - 2000), KJDEP 176 (2000 - 2008), WLDEP 176 (2008 - 2013), WLDEP SP (2013 - 2014), WLDEP 856 (2014)
TIB477R KJDEP 184 (1995 - 2000), KJDEP 176 (2000 - 2008), WLDEP SP (2008 - 2009), WLDEP 858 (2009 - 2012), WLDEP 75 (2012 - 2014), WPDEP 960 (2014), WPDEP 961 (2014)
TIB478M KJDEP 184 (1995 - 2000), WLDEP 969 (2000 - 2012), WLDEP 965 (2012 - 2013), WLBP 965 (2013), WLDEP SP (2013 - 2014), WPDEP 178 (2014), WLDEP 178/178A (2014)
TIB479K KJDEP 181 (1995 - 1998), KJDEP 176 (1998 - 2001), KJDEP 989 (2001 - 2003), AMDEP 852, AMDEP 811, AMDEP SP, AMDEP 806, AMDEP SP, WLDEP SP, WLDEP 178, WLDEP 963, WLDEP 969, WLDEP 75, WLDEP 859/964
TIB480E KJDEP 181 (1995 - 1998), KJDEP 961 (1998 - 1999), WLDEP 167 (1999 - 2013), WPDEP 167 (2013 - 2014)
TIB481C KJDEP 181 (1995 - 1998), KJDEP 961 (1998 - 1999), WLDEP 961, AMDEP 961, WLDEP 856
TIB482A KJDEP 181 (1995 - 1998), WLDEP 187, WLDEP SP, WLDEP 966, WLDEP 856
TIB483Y KJDEP 181 (1995 - 1998), WLDEP 187, WLDEP SP, WLDEP 857, WLDEP 856
TIB484U KJDEP 181 (1995 - 1998), WLDEP 970, WLDEP 857, WLDEP 965, WLDEP 857, WLDEP 963 (2012 - 2014), WPDEP 963 (2014)
TIB485S KJDEP 181 (1995 - 1998), KJDEP 160 (1998), KJDEP 176, WLDEP 962, WLDEP 963 (2012 - 2014), WPDEP 963 (2014), WLDEP 980 (2014)
TIB486P KJDEP 181 (1995 - 1998), KJDEP 961 (1998), AMDEP 969 (1998 - 2009), WLDEP 969 (2009 - 2012), WLDEP SP, WLDEP SP/963R, WLDEP SP, WLDEP 911/911E
TIB487L KJDEP 75 (1995 - 1999), WLDEP SP (1999 - 2001), WLDEP 857, WLDEP SP, WLDEP SP/963R, WLDEP SP, WLDEP 966/963R, WLDEP 966, WLDEP 911/911E, WPDEP 169 (2014)
TIB488J KJDEP 75 (1995 - 1999), WLDEP SP (1999 - 2001), WLDEP 857, WLDEP SP, WLDEP SP/963R, WLDEP SP, WLDEP 167/963R, WLBP 167 (2013 - 2014), WLDEP 167 (2014)
TIB489G KJDEP 75 (1995 - 2002), WLDEP 963 (2002 - 2008), WLDEP SP (2008 - 2009), WLDEP 184 (2009 - 2014), WPDEP 75 (2014)
TIB490B KJDEP 75 (1995 - 1999), KJDEP 188 (1999 - 2000), AMDEP 852, AMDEP 856, AMDEP 811, KJDEP SP, WLDEP 859, WLDEP 960, WLDEP SP, WLDEP SP/963R, WLDEP 75, WLDEP 900, WLDEP 178, WLDEP SP, WLBP 961 (2013), WLDEP SP (2013), WLBP 178 (2013 - 2014), WLDEP 178 (2014)
TIB491Z KJDEP 75 (1995 - 1999), KJDEP SP (1999 - 2000), KJDEP 926 (2000 - 2001), WLDEP 857 (2001 - 2003), KJDEP 61 (2003 - 2007), KJDEP 700 (2007 - 2008), WLDEP 61 (2008 - 2010), WLDEP 75 (2010 - 2013), WLDEP SP (2013), WLBP 961 (2013), WLDEP SP (2013), WLBP 178 (2013 - 2014), WLDEP 178 (2014)
TIB492X KJDEP 75 (1995 - 1999), KJDEP 188 (1999 - 2000), KJDEP 61 (2000 - 2007), KJDEP 700 (2007 - 2009), WLDEP 176 (2009 - 2010), WLDEP 700, WLDEP 854/854E
TIB493T KJDEP 75 (1995 - 1999), KJDEP 61 (2000 - 2008), KJDEP 176 (2008 - 2013), WLDEP 187 (2013 - 2014)
TIB494R KJDEP 75 (1995 - 1999), WLDEP 961, AMDEP 961, WLDEP SP, WLDEP 966, WLDEP SP//963R, WLDEP SP, WLBP 961 (2013), WLDEP SP (2013), WLBP 178 (2013 - 2014), WLDEP 178 (2014)
TIB495M KJDEP 75 (1995 - 1996), KJDEP 960 (1996), KJDEP 167 (1996 - 1998), WLDEP 969 (2001 - 2009), AMDEP 804 (2009 - 2011), AMDEP 67 (2011 - 2014)
TIB496K AMDEP 167 (1995 - 1996), AMDEP 171 (1998 - 2008), KJDEP 700 (2000 - 2013), WLBP 171 (2013 - 2014)
TIB497H AMDEP 167 (1995 - 1998), AMDEP 169 (1998), AMDEP 171 (1999 - 2008), KJDEP 970 (2008 - 2010), WLDEP SP (2010 - 2012), WLDEP 911E/169/963/963E (2012), WLDEP 961/190 (2012 - 2013), WLBP 171 (2013 - 2014)
TIB498E AMDEP 167 (1995 - 1996), AMDEP 865 (1998 - 1999), AMDEP 171 (1999 - 2008), AMDEP SP (2008 - 2010), WLDEP SP (2010), WLDEP 859/981 (2010 - 2011), WLDEP SP/963R (2011), WLDEP 966//963R (2011 - 2012), WLDEP 980//963R (2012 - 2013), WLBP 980 (2013 - 2014), WLDEP 980 (2014)
TIB499C AMDEP 167 (1995 - 1998), AMDEP 169 (1998), AMDEP 865 (1998 - 1999), AMDEP SP, WLDEP SP, WLDEP 966, WLDEP 980, AMDEP 980, WLBP 980 (2013 - 2014), WLDEP 980 (2014)
TIB500G AMDEP 167 (1995 - 1998), AMDEP 169 (1998), AMDEP 865 (1998 - 1999), WLDEP 911, WLDEP 961, AMDEP 961, WLBP 961 (2013 - 2014), WLDEP SP (2014)
TIB501D AMDEP 167 (1995 - 1996), AMDEP 864 (1998 - 1999), AMDEP 171 (1999 - 2008), AMDEP 961 (2008 - 2013), WLBP 961 (2013 - 2014), WLDEP SP (2014)
TIB502B AMDEP 167 (1995 - 1998), AMDEP 169 (1998), AMDEP 865 (1998 - 1999), WLDEP 858 (1999 - 2013), WLBP 75 (2013 - 2014)
TIB503Z AMDEP 167 (1995 - 1998), AMDEP 169 (1998), AMDEP 864 (1998 - 1999), AMDEP 859 (1999 - 2006), AMDEP 980 (2006 - 2009), AMDEP 167 (2009 - 2011), AMDEP 980 (2011 - 2012), AMDEP 61 (2012 - 2014)
TIB504X AMDEP 167 (1995 - 1996), AMDEP 865 (1998 - 1999), AMDEP 171 (1999 - 2008), AMDEP 965, WLDEP SP, WLDEP 961, WLDEP SP, WLDEP 858, WLDEP SP, WLDEP 960, WLBP 960 (2013), WLBP 75 (2013 - 2014), WLDEP SP (2014)
TIB505T AMDEP 167 (1995 - 1998), AMDEP 169 (1998), AMDEP 865 (1998 - 1999), AMDEP 171 (1999 - 2008), KJDEP SP, KJDEP 700, WLDEP SP, WLDEP 963, WLDEP 960, WLDEP 969, WLDEP 858, WLDEP SP, WLDEP 960, WLDEP SP, WLBP 858, WLDEP SP
TIB506R AMDEP 167 (1995), AMDEP 853 (1995 - 1998), AMDEP 865 (1998 - 1999), AMDEP 855 (1999 - 2014)
TIB507M AMDEP 167 (1995), AMDEP 853 (1995 - 1998), AMDEP 865 (1998 - 1999), AMDEP 171 (1999 - 2008), AMDEP 854 (2008 - 2012), AMDEP 965 (2012 - 2013), WLBP 965 (2013), WLBP 75 (2013 - 2014), WLDEP SP (2014)
TIB508K AMDEP 167 (1995), AMDEP 853 (1995 - 1998), AMDEP 82 (1998 - 1999), AMDEP 171 (1999 - 2008), AMDEP SP (2008 - 2009), AMDEP 171/812/IKEA Shuttle (2009 - 2012), AMDEP 969 (2012 - 2013), AMDEP SP (2013 - 2014)
TIB509H AMDEP 167 (1995), AMDEP 853 (1995 - 1998), AMDEP 82 (1998 - 1999), AMDEP 171 (1999 - 2008), AMDEP 855 (2008 - 2014)
TIB510C AMDEP 167 (1995), AMDEP 811 (1996 - 1998), AMDEP 103 (1998 - 1999), AMDEP 851 (1999 - 2000), WLDEP 966 (2000 - 2012), WLDEP 187 (2012 - 2014)
TIB511A KJDEP 181 (1995 - 1997), KJDEP SP (1997), KJDEP 160 (1997), KJDEP 855 (1997 - 1998), WLDEP 855 (1998 - 2001), WLDEP SP (2001 - 2001), WLDEP 965 (2002 - 2014), WLBP 965 (2013 - 2014)
TIB512Y KJDEP 187 (1995 - 1998), KJDEP 960 (1998 - 1999), KJDEP 67 (1999 - 2015)
TIB513U KJDEP 951 (1995 - 1996), KJDEP 75 (1996 - 1999), KJDEP/BBBP 177/925 (1999 - 2008), KJDEP 75 (2008 - 2010), KJDEP SP (2010), KJDEP 190 (2010 - 2011), KJDEP 176 (2011 - 2013), KJDEP 190 (2013 - 2014), BUDEP 106 (2014)
TIB514S KJDEP 182 (1995 - 1996), KJDEP 5 (1996), KJDEP 75 (1996 - 1997), KJDEP 169 (1997 - 1999), KJDEP 190 (1999 - 2013), WLDEP 190 (2013 - 2014), WPDEP 965 (2014)
TIB515P KJDEP 182 (1995 - 1996), KJDEP 5 (1996), KJDEP 75 (1996 - 1997), KJDEP 169 (1997 - 1999), KJDEP 190 (1999 - 2013), WLDEP 190/190A (2013 - 2014), WPDEP 965 (2014 - 2015)
TIB516L KJDEP 182 (1995 - 1996), KJDEP 5 (1996), KJDEP 75 (1996 - 1999), KJDEP 189 (1999 - 2006), WLDEP SP, WLDEP 960, WLDEP SP, WLDEP 858, WLDEP SP, WLDEP 961, WLDEP SP, WPDEP 966 (2014 - 2015), WPDEP 169 (2015)
TIB517J KJDEP 182 (1995 - 1996), KJDEP 5 (1996), KJDEP 75 (1996 - 1999), KJDEP 189 (1999 - 2006), KJDEP SP (2006 - 2007), KJDEP 67 (2007 - 2014)
TIB518G KJDEP 181 (1995 - 1998), AMDEP SP (1998 - 2001), AMDEP 851 (2001 - 2008), AMDEP SP (2008), AMDEP 67 (2008 - 2014)
TIB519D KJDEP 951 (1995 - 1996), KJDEP 176 (1996 - 1999), KJDEP SP (1999 - 2000), KJDEP 189 (2000 - 2008), KJDEP 75 (2008 - 2010), KJDEP 61 (2010 - 2012), KJDEP 925, WLDEP 925, KJDEP SP, KJDEP 927, KJDEP SP, KJDEP 67
TIB520Z KJDEP 951 (1995 - 1996), KJDEP 75 (1996 - 2001), AMDEP 969 (2001), KJDEP 989 (2001 - 2003), KJDEP 189 (2003 - 2008), WLDEP SP, WLDEP 966, WLDEP 966/184, WLDEP 961, WLDEP SP, WPDEP 961/903 (2014 - 2015), WLDEP 961 (2015)
TIB521X KJDEP 951 (1995 - 1996), KJDEP 180 (1996 - 1999), KJDEP SP (1999 - 2001), KJDEP 989 (2001 - 2003), KJDEP 985 (2003 - 2008), KJDEP 106 (2008 - 2014), BUDEP 106 (2014)
TIB522T KJDEP 951 (1995 - 1996), KJDEP SP (1996 - 1997), KJDEP 344 (1997 - 1999), KJDEP 67, WLDEP SP, WLDEP 960, WLDEP 961, WLDEP SP, WPDEP 961/903/912 (2014 - 2015), WLDEP 961/903/912 (2015)
TIB523R AMDEP 853 (1995 - 1998), AMDEP 854 (1998 - 1999), AMDEP 82 (1999), AMDEP 965, AMDEP 857, AMDEP SP, AMDEP 854
TIB524M AMDEP 853 (1995 - 1998), AMDEP 82 (1998 - 1999), AMDEP 854 (1999 - 2008), WLDEP SP, WLDEP 75, WLDEP 901, WLDEP TRG, WLBP TRG (2013 - 2014)
TIB525K AMDEP 853 (1995 - 1998), AMDEP 856, WLDEP 961, WLDEP SP, WLDEP TRG/911E/169A, WLDEP TRG, WLBP TRG (2013 - 2014)
TIB526H AMDEP 853 (1995 - 2000), AMDEP 61 (2000 - 2011), AMDEP SP (2011 - 2015)
TIB527E AMDEP 853 (1995 - 1998), AMDEP 854 (1999 - 2008), AMDEP 969 (2008 - 2012), AMDEP SP (2012 - 2015)
TIB528C AMDEP 853 (1995 - 1998), AMDEP 171 (1998 - 2002), AMDEP 961 (2002 - 2013), WLBP 961 (2013 - 2014), WPDEP 75 (2014), WPDEP 961 (2014 - 2015), WLDEP 961 (2015)
TIB529A AMDEP 853 (1995 - 1998), AMDEP 169, WLDEP 961, WLDEP 966, WLDEP SP, WLBP 178 (2014), WLDEP SP (2014)
TIB530U AMDEP 853 (1995 - 1998), AMDEP 854 (1999 - 2013), WLDEP 854 (2013 - 2014), WLDEP SP (2014 - 2015)
TIB531S AMDEP 853 (1995 - 2000), AMDEP 67 (2000 - 2009), AMDEP SP (2009), AMDEP 969 (2009 - 2012), AMDEP SP (2012 - 2014)
TIB532P AMDEP 853 (1995 - 1998), AMDEP SP (1998 - 1999), AMDEP 67 (1999 - 2014)
TIB533L KJDEP 181 (1995 - 1996), WLDEP 169 (1996 - 2011), WLDEP SP (2011 - 2013), WLBP 965 (2013), WLDEP SP (2013 - 2014), WLBP 171 (2014)
TIB534J KJDEP SS7 (1995 - 1996), KJDEP 179 (1996 - 1999), KJDEP 188E/SP (1999 - 2008), WLDEP 61 (2008 - 2010), WLDEP 75, WLDEP 903, WLDEP SP, KJDEP SP, KJDEP 190, KJDEP 176, KJDEP SP, KJDEP 300
TIB535G KJDEP 181 (1995 - 1996), WLDEP 969, WLDEP SP, WLDEP 960/WT14, WLDEP 961, WLDEP SP, WLBP 858 (2013), WLDEP SP (2013 - 2014)
TIB536D KJDEP 169 (1995 - 1998), WLDEP 169, WLDEP 961, AMDEP 961, WLBP 961 (2013 - 2014)
TIB537B KJDEP 169 (1995 - 1998), WLDEP 169 (1998), AMDEP SP (1998 - 1999), KJDEP 989 (1999 - 2001), KJDEP 75 (2001 - 2008), KJDEP 106 (2008 - 2011), KJDEP 700 (2011 - 2014), KJDEP 106 (2014)
TIB538Z KJDEP 169 (1995 - 1998), KJDEP 181 (1998), WLDEP 903 (1998 - 2002), KJDEP 61 (2002 - 2008), AMDEP 61 (2008 - 2014), AMDEP SP (2014)
TIB539X KJDEP 169 (1995 - 1998), KJDEP 179 (1998 - 1999), AMDEP SP (1999), KJDEP 989 (1999 - 2001), KJDEP 106 (2001 - 2014)
TIB540R KJDEP 951 (1995 - 1996), KJDEP 181 (1998), WLDEP 852, WLDEP 961, AMDEP 961, AMDEP SP
TIB541M KJDEP SS7 (1995 - 1996), KJDEP 179 (1996 - 1999), WLDEP 920/922 (1999 - 2007), WLDEP SP (2007 - 2008), WLDEP 587/SP (2008 - 2009), [WLDEP 920, WLDEP 920/922, WLDEP 920] (2009 - 2012), WLDEP SP, KJDEP SP, KJDEP 176, WLDEP SP
TIB542K KJDEP SS7 (1995 - 1996), KJDEP 167 (1996 - 1999), KJDEP 190 (1999 - 2008), WLDEP 961 (2008 - 2009), WLDEP 960 (2009 - 2011), WLDEP 920 (2011), WLDEP SP, KJDEP 176, WLDEP SP
TIB543H KJDEP SS7 (1995 - 1996), KJDEP 179 (1996 - 1999), KJDEP 190 (1999 - 2013), WLDEP 190 (2013 - 2014), WLBP 965 (2014), WLBP 171 (2014)
TIB544E KJDEP SS7 (1995 - 1996), KJDEP 179 (1996 - 1999), KJDEP 189 (2000 - 2008), KJDEP SP (2008 - 2009), WLDEP 966, WLDEP 963, WLDEP 961, WLDEP 920, WLDEP SP, KJDEP SP, KJDEP 176, WLDEP 187, WLDEP 971E/922/903
TIB545C KJDEP 5 (1995 - 1998), AMDEP 851 (1998 - 2003), WLDEP 911 (2003 - 2004), WLDEP 963 (2004 - 2012), WLDEP SP (2012 - 2013), WLBP 858 (2013 - 2014), WLBP 171 (2014)
TIB546A KJDEP 5 (1995 - 1998), KJDEP 960 (1998 - 1999), WLDEP 911 (1999 - 2004), WLDEP 700 (2004 - 2008), WLDEP 61 (2008 - 2009), KJDEP 700 (2009 - 2010), KJDEP 61 (2010 - 2012), KJDEP 302 (2012 - 2014), KJDEP 300 (2014)
TIB547Y KJDEP 5 (1995 - 1998), KJDEP 345 (1998 - 1999), KJDEP 989 (2000 - 2003), KJDEP 188 (2003 - 2014), KJDEP 300 (2014), BUDEP 106 (2014 - 2015)
TIB548U KJDEP 5 (1995 - 1998), KJDEP 344 (1998 - 1999), KJDEP 365 (2000 - 2003), KJDEP 188 (2003 - 2014), KJDEP 300 (2014), BUDEP 106 (2014 - 2015)
TIB549S KJDEP 5 (1995 - 1998), KJDEP 345 (1998 - 1999), KJDEP 365 (2000 - 2003), KJDEP 188 (2003 - 2014), KJDEP 300 (2014 - 2015), KJDEP 190 (2015)
TIB550L KJDEP 5 (1995 - 1998), KJDEP 179 (1998 - 1999), KJDEP 367 (1999 - 2003), KJDEP 190 (2003 - 2008), KJDEP 67 (2008 - 2010), KJDEP 188 (2010 - 2012), AMDEP SP (2012 - 2013), AMDEP RWS8 (2013), AMDEP 852 (2013 - 2014), AMDEP SP (2014)
TIB551J KJDEP 187 (1995 - 1998), KJDEP SP (1998 - 1999), KJDEP 190 (1999 - 2015)
TIB552G KJDEP 187 (1995 - 1998), KJDEP SP (1998 - 1999), KJDEP 190 (1999 - 2015)
TIB553D KJDEP 187 (1995 - 1998), KJDEP SP (1998 - 1999), KJDEP 190/NR8 (1999 - 2015)
TIB554B KJDEP 187 (1995 - 1998), KJDEP SP (1998 - 2000), KJDEP 365 (2000 - 2003), KJDEP 188 (2003 - 2014), KJDEP SP (2014)
TIB555Z KJDEP 187 (1995 - 1998), KJDEP 176 (1998 - 2000), KJDEP 61 (2000 - 2006), KJDEP 700 (2006 - 2008), WLDEP 61 (2008 - 2010), WLDEP 75 (2010), WLDEP 858 (2010), WLDEP 75 (2010 - 2013), KJDEP SP (2013), KJDEP 190 (2013 - 2015)
TIB556X KJDEP 187 (1995 - 1998), WLDEP 811 (1999 - 2001), WLDEP 912 (2001 - 2003), WLDEP 970 (2003 - 2008), WLDEP 173 (2008 - 2010), KJDEP 970, KJDEP 700, KJDEP SP, KJDEP 188//188R, KJDEP SP, KJDEP 188, KJDEP 190
TIB557T KJDEP 187 (1995 - 1998), KJDEP 184 (1998 - 2000), KJDEP 77 (2000 - 2011), KJDEP 67 (2011 - 2015)
TIB558R KJDEP 187 (1995 - 1998), KJDEP 106 (2000 - 2008), KJDEP 176 (2008 - 2011), WLDEP 176 (2011 - 2013), WLDEP 980 (2013 - 2015), WLDEP 178 (2015), WLDEP SP (2015)
TIB559M KJDEP 187 (1995 - 1998), KJDEP SP (1998 - 1999), KJDEP 190 (1999 - 2008), KJDEP 176 (2008 - 2011), WLDEP 176 (2011 - 2013), WLDEP 980 (2013 - 2014), WPDEP 176 (2014 - 2015), WPDEP SP (2015)
TIB560H KJDEP 951 (1995 - 1996), KJDEP 75 (1996 - 1998), KJDEP 188 (1999 - 2014), KJDEP 67 (2014 - 2015)
TIB561E KJDEP 951 (1995 - 1996), KJDEP 180 (1996 - 2000), KJDEP 77 (2000 - 2011), KJDEP 67 (2011 - 2015)

TIB572Z - TIB634DEdit

Registration no. Service(s) served
TIB572Z KJDEP 5 (1995), AMDEP 851 (1995 - 1998), AMDEP 854 (1998), AMDEP 864 (1998 - 1999), AMDEP SP (1999), AMDEP 851 (1999 - 2008), AMDEP 969 (2008 - 2013), AMDEP SP (2013 - 2014)
TIB573X AMDEP 854 (1995 - 1998), AMDEP SP (1998), AMDEP 864 (1998 - 1999), AMDEP 854, WLDEP SP, WLDEP 960, WLDEP 961
TIB574T AMDEP 854 (1995 - 1998), AMDEP 864 (1998 - 1999), AMDEP 61 (1999 - 2014)
TIB575R AMDEP 855 (1995 - 1999), AMDEP 804, AMDEP 169, WLDEP 169, WPDEP 169 (2013 - 2014)
TIB576M AMDEP 855 (1995 - 1999), AMDEP 171 (1999 - 2008), AMDEP 854, WLDEP SP, WLDEP 960, WLDEP 961, WLDEP 858, WLDEP 961
TIB577K AMDEP 855 (1995 - 1999), AMDEP 171 (1999 - 2008), WLDEP 171 (2008 - 2012), WLDEP 961/912E (2012 - 2014)
TIB578H AMDEP 855 (1995 - 1999), AMDEP SP, AMDEP 854, WLDEP 854
TIB579E AMDEP 855 (1995 - 1999), AMDEP 171 (1999 - 2008), AMDEP 806, AMDEP 855
TIB580A AMDEP 855 (1995 - 1999), AMDEP 67 (1999 - 2014)
TIB581Y AMDEP 855 (1995 - 2001), AMDEP 969/WT11 (2001 - 2013), AMDEP SP (2013 - 2014)
TIB582U AMDEP 855 (1995 - 1998), AMDEP 864 (1998 - 1999), AMDEP 67 (1999 - 2009), AMDEP 965 (2009 - 2012), WLDEP 965 (2012 - 2013), WLDEP 966 (2013), WLBP 965 (2013 - 2014), WLDEP SP (2014), WPDEP SP (2014)
TIB583S AMDEP 103 (1995 - 1999), AMDEP 811 (1999 - 2010), AMDEP SP (2010), AMDEP 855/811E (2010 - 2014)
TIB584P AMDEP 103 (1995 - 1999), AMDEP 811 (1999 - 2010), WLDEP SP (2010), WLDEP 966/962A (2010 - 2012), WLDEP 980/882 (2012 - 2013), WLDEP SP (2013), WPDEP 966 (2014)
TIB585L KJDEP 176 (1995 - 1999), WLDEP 858, WLDEP SP, WLDEP TRG, WLBP TRG (2013 - 2014), WPDEP TRG (2014 - 2015)
TIB586J KJDEP 176 (1995 - 1999), KJDEP 188 (1999 - 2014), KJDEP SP (2014), BUDEP 106 (2014)
TIB587G KJDEP 951 (1995 - 1996), KJDEP 180 (1996 - 1999), WLDEP 521 (1999 - 2002), WLDEP 962 (2002 - 2013), WLBP 966/911E (2013 - 2014), WPDEP 960 (2014)
TIB588D KJDEP 181 (1995 - 1998), WLDEP 811 (1998 - 2000), WLDEP 187 (2000 - 2008), WLDEP 173 (2008 - 2010), KJDEP 173 (2010 - 2014)
TIB589B KJDEP 181 (1995 - 1998), KJDEP 961 (1998 - 2000), KJDEP SP (2000), KJDEP 77 (2000 - 2014), BUDEP 77 (2014)
TIB590X KJDEP 181 (1995 - 1998), KJDEP 178 (1998 - 2000), WLDEP 75 (2000 - 2008), WLDEP 173 (2008 - 2010), KJDEP 173 (2010 - 2012), KJDEP 61 (2012), KJDEP 106, KJDEP 67
TIB591T KJDEP 178 (1995 - 1998), KJDEP 925/925C (1998 - 2008), KJDEP SP (2008 - 2009), KJDEP 188 (2009 - 2010), KJDEP 61 (2010 - 2014), BUDEP 61 (2014)
TIB592R KJDEP 181 (1995 - 1998), KJDEP 188 (1999 - 2000), KJDEP SP (2000), KJDEP 189 (2000 - 2006), KJDEP SP (2006 - 2008), KJDEP 176 (2008 - 2013), WLDEP 190 (2013), WLBP 190 (2013), WLBP 925 (2013 - 2014), WLDEP 925 (2014)
TIB593M KJDEP 178 (1995 - 1998), WLDEP 811 (1998 - 2001), WLDEP 962 (2001 - 2003), WLDEP 966 (2003 - 2012), WLDEP 187 (2012 - 2013), WLBP 178 (2013 - 2014), WPDEP 966/912E (2014)
TIB594K KJDEP 184 (1995 - 1998), WLDEP 811 (1998 - 2001), WLDEP 169 (2001 - 2014), WPDEP SP (2014)
TIB595H KJDEP 176 (1995 - 1999), WLDEP 901 (1999 - 2006), WLDEP 700 (2006 - 2008), WLDEP 61 (2008 - 2010), WLDEP SP, WLDEP 960, WLDEP SP, WLDEP 911, WLDEP 857, WLDEP SP/184/WT13, WLDEP SP, KJDEP SP, KJDEP 970
TIB596E KJDEP 176 (1995 - 1999), KJDEP 77 (1999 - 2009), KJDEP SP (2009 - 2011), KJDEP 67 (2011 - 2014)
TIB597C KJDEP 176 (1995 - 1999), KJDEP 75 (1999 - 2000), KJDEP 189 (2000 - 2010), KJDEP 61/190 (2010 - 2014), BUDEP 61 (2014), KJDEP 970 (2014)
TIB598A KJDEP 176 (1995 - 1999), KJDEP 67 (1999 - 2000), KJDEP 75 (2000 - 2010), KJDEP 61 (2010 - 2014), BUDEP 61 (2014 - 2015), KJDEP 970 (2015)
TIB599Y KJDEP 176 (1995 - 1999), KJDEP 67 (1999 - 2015)
TIB600B KJDEP 176 (1995 - 1998), KJDEP 167 (1998 - 1999), KJDEP 190 (1999 - 2001), KJDEP 989 (2001 - 2003), KJDEP 67 (2003 - 2014)
TIB601Z KJDEP 176 (1995 - 1996), KJDEP 179 (1996 - 1999), KJDEP 190 (1999 - 2001), KJDEP 177/925 (2001 - 2010), KJDEP 190 (2010 - 2014), KJDEP 67 (2014 - 2015)
TIB602X KJDEP 176 (1995 - 1996), KJDEP 179 (1996 - 1999), KJDEP 61 (2000 - 2007), KJDEP 700 (2007 - 2008), WLDEP 61 (2008 - 2010), WLDEP 854 (2014)
TIB603T KJDEP 176 (1995 - 1996), KJDEP 179 (1996 - 1999), KJDEP 67 (2000 - 2007), KJDEP SP (2007 - 2008), KJDEP 700 (2008 - 2010), KJDEP 61 (2010 - 2014), KJDEP 67 (2014 - 2015)
TIB604R KJDEP 950 (1995 - 1996), KJDEP 176 (1996 - 1998), KJDEP 179 (1998 - 1999), KJDEP 176 (1999 - 2013), WLDEP 190 (2013), WLBP 190 (2013), WLDEP 852 (2013 - 2014)
TIB605M KJDEP 950 (1995 - 1996), KJDEP 176 (1996 - 2001), KJDEP 989 (2001 - 2003), KJDEP 985 (2003 - 2006), KJDEP SP (2006), KJDEP 189 (2006 - 2009), KJDEP 176, KJDEP 67, KJDEP 176, WLDEP 176, WLDEP 700
TIB606K KJDEP 950 (1995 - 1996), KJDEP 179 (1996 - 1999), KJDEP SP (1999), KJDEP 176 (1999 - 2014), KJDEP 970 (2014)
TIB607H KJDEP 950 (1995 - 1996), KJDEP 176 (1996 - 1999), KJDEP 179 (1999), KJDEP 67 (1999 - 2003), KJDEP 176, WLDEP 961, WLDEP 700, WLDEP SP, KJDEP SP
TIB608E KJDEP 950 (1995 - 1996), KJDEP 180 (1996 - 1999), KJDEP 184 (1999), KJDEP 67, KJDEP SP, KJDEP 177/925, KJDEP SP, KJDEP 302//SP, KJDEP SP, KJDEP 176, WPDEP 961 (2013 - 2014)
TIB609C KJDEP 950 (1995 - 1996), KJDEP 160 (1996), KJDEP 167 (1996 - 1999), KJDEP 190 (1999 - 2012), KJDEP 176 (2012 - 2014)
TIB610Y KJDEP 951 (1995 - 1996), KJDEP 179 (1996 - 1999), KJDEP 67 (1999 - 2002), KJDEP 176 (2002 - 2013), KJDEP SP (2013 - 2014), KJDEP 970 (2014)
TIB611U KJDEP 852 (1995 - 1996), KJDEP 176 (1998 - 2000), KJDEP 989 (2000 - 2003), KJDEP 106 (2003 - 2008), KJDEP SP (2008 - 2009), KJDEP 188 (2009 - 2012), KJDEP 61 (2012 - 2014), BUDEP 61 (2014)
TIB612S KJDEP 852 (1995 - 1996), KJDEP 184 (1996 - 2000), KJDEP 77 (2000 - 2008), WLDEP SP, WLDEP 901/587/922/971E//963R, WLDEP 859
TIB613P KJDEP 852 (1995 - 1996), KJDEP 184 (1996 - 2000), KJDEP 77 (2000 - 2014), BUDEP 77 (2014)
TIB614L AMDEP 171 (1995 - 1999), AMDEP 851 (1999 - 2008), AMDEP SP, AMDEP 965, AMDEP 857, AMDEP SP
TIB615J AMDEP 171 (1995 - 1999), AMDEP 804 (1999 - 2002), AMDEP 169 (2002 - 2012), WLDEP 169 (2012 - 2014), WPDEP 169 (2014)
TIB616G AMDEP 171 (1995 - 2008), AMDEP 106 (2008 - 2010), AMDEP 852, AMDEP 965/WT1, WLDEP SP, WLDEP SP//963R, KJDEP SP, AMDEP SP
TIB617D AMDEP 171 (1995 - 1999), AMDEP 851 (1999 - 2008), AMDEP 961 (2008 - 2011), AMDEP 61 (2011 - 2013), AMDEP SP (2013 - 2014)
TIB618B AMDEP 171 (1995 - 2001), AMDEP 965 (2001 - 2009), AMDEP 857 (2009 - 2011), AMDEP 61 (2011 - 2013), AMDEP 855 (2013 - 2014)
TIB619Z AMDEP 171 (1995 - 1999), AMDEP 167/859 (1999 - 2013), WLBP 167 (2013), WLDEP 167 (2013 - 2014)
TIB620T AMDEP 171 (1995 - 1998), AMDEP 865 (1998 - 1999), AMDEP 854 (1999 - 2014)
TIB621R AMDEP 171 (1995 - 1999), AMDEP 61 (1999 - 2014)
TIB622M AMDEP 171 (1995 - 2000), AMDEP 61 (1999 - 2011), WLDEP SP, WLDEP SP//963R, KJDEP SP, AMDEP SP, AMDEP 854
TIB623K AMDEP 171 (1995 - 2014)
TIB624H AMDEP 171 (1995 - 1999), AMDEP 67 (1999 - 2014)
TIB625E KJDEP 179 (1995 - 1999), KJDEP/BBBP 173 (1999 - 2008), KJDEP 970 (2008 - 2010), KJDEP SP (2010 - 2012), KJDEP 173 (2012 - 2013), KJDEP 176 (2013), KJDEP 173 (2013 - 2014)
TIB626C KJDEP 179 (1995 - 1998), KJDEP 960 (1998 - 1999), KJDEP 176 (1999 - 2008), KJDEP 700 (2008 - 2012), KJDEP 173 (2012 - 2014)
TIB627A KJDEP 75 (1995 - 2000), KJDEP 77 (2000 - 2014), BUDEP 77 (2014)
TIB628Y KJDEP 176 (1995 - 2000), KJDEP 77 (2000 - 2008), KJDEP 190 (2008 - 2013), KJDEP 173 (2013 - 2014)
TIB629U KJDEP 176 (1995 - 2000), WLDEP 858 (2000 - 2010), WLDEP SP (2010), WLDEP 167 (2010 - 2013), WLBP 167 (2013), WLDEP 167 (2013 - 2014)
TIB630P KJDEP 176 (1995 - 1998), KJDEP 960 (1998 - 1999), KJDEP 61 (1999 - 2006), KJDEP 700 (2006 - 2008), WLDEP 61 (2008 - 2010), WLDEP 75, WLDEP SP, WLDEP 75, WLDEP 969, WLDEP SP, WLDEP 184, WPDEP 700 (2013 - 2014)
TIB631L KJDEP 176 (1995 - 1998), KJDEP 960 (1998 - 1999), KJDEP 61 (1999 - 2006), KJDEP 970 (2006 - 2008), WLDEP 61 (2008 - 2010), WLDEP 75 (2010 - 2013), WPDEP 75 (2013 - 2014)
TIB632J KJDEP 176 (1995 - 1998), KJDEP 960 (1998 - 1999), KJDEP 181 (1999), WLDEP 961 (1999 - 2004), WLDEP/WLBP 981/882/859 (2004 - 2009), WLDEP SP (2009 - 2010), WLDEP 901 (2010 - 2013), WPDEP 700 (2013 - 2014)
TIB633G KJDEP 176 (1995 - 1998), KJDEP 960 (1998 - 1999), KJDEP 189 (2000 - 2008), WLDEP SP (2008), KJDEP 189 (2008), KJDEP 920/922 (2008 - 2009), KJDEP 970 (2009), WLDEP SP (2009 - 2010), WLDEP 858 (2010 - 2011), WLDEP SP (2011), WLDEP/WLBP 981/859/882 (2011 - 2012), WLDEP SP (2012), WLDEP 700 (2012 - 2013), WLDEP SP (2013), WLDEP 900 (2013 - 2014)
TIB634D KJDEP 182 (1995 - 1996), KJDEP 176 (1996 - 1998), KJDEP 960 (1998 - 1999), KJDEP SP (1999 - 2000), KJDEP 189 (2000 - 2008), KJDEP 77 (2008), KJDEP 190 (2008 - 2009), KJDEP 106 (2009), AMDEP 190 (2009 - 2010), KJDEP 190/307E (2010 - 2014)

TIB798P - TIB832ZEdit

Registration no. Service(s) served
TIB798P KJDEP 167 (1996 - 1998), KJDEP 190, WLDEP 858, AMDEP 851
TIB799L KJDEP 167 (1996 - 1998), WLDEP 169, WLDEP 969, WLDEP 965, AMDEP 980, AMDEP SP, AMDEP 61, AMDEP SP
TIB800R KJDEP SP (1996 - 1997), AMDEP 851 (1997 - 1999), AMDEP SP (1999), KJDEP 176 (1999 - 2001), KJDEP 989 (2001 - 2003), KJDEP 106 (2003 - 2009), KJDEP SP (2009 - 2011), KJDEP 61 (2011 - 2013), KJDEP 190 (2013 - 2015)
TIB801M KJDEP 858 (1996 - 1998), AMDEP 851 (1998 - 2008), AMDEP SP (2008 - 2009), WLDEP SP (2009 - 2010), KJDEP 970 (2010 - 2012), KJDEP TRG (2012 - 2013), WPDEP TRG (2013 - 2015)
TIB802K KJDEP 858 (1996 - 1998), WLDEP 858 (1998 - 2007), WLDEP SP (2007 - 2008), AMDEP 857 (2008 - 2009), AMDEP SP (2009), AMDEP 61 (2009 - 2012), AMDEP SP (2012 - 2013), AMDEP 531/969/969A (2013 - 2015), AMDEP SP (2015)
TIB803H KJDEP 858 (1996 - 1998), WLDEP 858 (1998 - 2007), WLDEP SP (2007 - 2008), AMDEP 857 (2008 - 2009), AMDEP SP (2009), AMDEP 61 (2009 - 2012), AMDEP SP (2012 - 2013), AMDEP 531/969A (2013 - 2015), AMDEP SP (2015)
TIB804E KJDEP 858 (1996 - 1998), KJDEP 61 (2000 - 2001), KJDEP 302 (2001), KJDEP SP (2001), KJDEP 989 (2001 - 2003), KJDEP 985 (2003 - 2005), KJDEP SP (2005 - 2006), KJDEP 189 (2006 - 2008), KJDEP SP (2008 - 2009), KJDEP 700 (2009), WLDEP 61 (2009 - 2010), WLDEP SP (2010), WLDEP 966 (2010 - 2012), WLDEP SP (2012), WLDEP 167 (2012 - 2013), WLDEP 912//911 (2013 - 2015), WLDEP 912/964//911 (2015)
TIB805C KJDEP 858 (1996 - 1998), KJDEP 75 (1998 - 2002), KJDEP 302, KJDEP 177/925, WLDEP SP, KJDEP 920/922, WLDEP 920, WLDEP 920/922, WLDEP SP, WLDEP 963, WLDEP 961, WLBP 178 (2013 - 2014), WLDEP 178 (2014 - 2015)
TIB806A KJDEP 858 (1996 - 1998), KJDEP SP, KJDEP 302, KJDEP 177/925, KJDEP 970, WLDEP SP, KJDEP 920/922, WLDEP 920, WLDEP 920/922, AMDEP 852, AMDEP SP, AMDEP 531/969/969A (2013 - 2015), AMDEP SP (2015)
TIB807Y KJDEP 858 (1996 - 1998), KJDEP 177/925 (1998 - 2002), KJDEP 75 (2002 - 2005), KJDEP 177/925 (2005 - 2008), KJDEP 925 (2008 - 2011), KJDEP SP (2011 - 2012), KJDEP 190 (2012 - 2013), KJDEP SP (2013), KJDEP 173 (2013 - 2014)
TIB808U KJDEP 167 (1996), KJDEP 160 (1996 - 1998), WLDEP 160/980 (1998 - 1999), WLDEP 912 (1999 - 2001), WLDEP 521 (2001 - 2002), WLDEP 969 (2002 - 2003), WLDEP 963/963E (2003 - 2012), WLDEP 961 (2012), WLDEP 178 (2012), WLDEP 912//911 (2012 - 2015)
TIB809S KJDEP 167 (1996), KJDEP 960 (1996 - 1999), WLDEP 970 (2000 - 2002), WLDEP 963 (2002 - 2004), WLDEP 970 (2004 - 2008), WLDEP 61 (2008 - 2010), KJDEP 970, KJDEP SP, KJDEP 188/300/590, WLDEP SP, WLDEP 971E/169/184, WLDEP 961, WLDEP 902/964, WLBP 178 (2013 - 2014), WLDEP 178 (2014 - 2015)
TIB810L KJDEP 167 (1996 - 1999), KJDEP 190, KJDEP 188/985, KJDEP 970
TIB811J AMDEP 851 (1996 - 1999), AMDEP 812 (1999 - 2007), AMDEP 804 (2007 - 2010), AMDEP 855 (2010 - 2013), AMDEP 969 (2013 - 2015), AMDEP SP (2015)
TIB812G AMDEP 851 (1996 - 1999), AMDEP 812 (1999 - 2007), AMDEP 804 (2007 - 2010), WLDEP 169 (2010 - 2014), WPDEP 169 (2014 - 2015)
TIB813D AMDEP 851 (1996 - 1999), AMDEP SP, AMDEP 169, AMDEP 851, AMDEP 169, WLDEP 169, WPDEP 169 (2014 - 2015)
TIB814B AMDEP 851 (1996 - 1999), AMDEP 812 (1999 - 2007), AMDEP 804 (2007 - 2010), AMDEP 169 (2010 - 2014), AMDEP 855 (2014 - 2015)
TIB815Z AMDEP 851 (1996 - 1999), AMDEP 804, AMDEP 67, WLDEP SP, WLDEP 971E/169/184, WLDEP SP, WLDEP 169/911E/169A, WPDEP 169 (2014 - 2015)
TIB816X AMDEP 851 (1996 - 1999), AMDEP 812, AMDEP 851, AMDEP 804, AMDEP 800, AMDEP 811, WLDEP SP, WLDEP 169/184/971E, WLDEP SP, WLDEP 966, WLDEP 911/901, WPDEP 169 (2014), WLDEP SP (2014 - 2015), WPDEP 169 (2015)
TIB817T AMDEP 851 (1996 - 1999), AMDEP 67 (1999 - 2015)
TIB818R AMDEP 851 (1996 - 1999), AMDEP 804, AMDEP 800, AMDEP 811, WLDEP 961, WLDEP 963/963E, WLDEP 858, WPDEP 961/912E/966 (2014), WLDEP 961/912E/966 (2014 - 2015)
TIB819M AMDEP 851 (1996 - 1999), AMDEP 812 (1999 - 2003), AMDEP 171 (2003 - 2008), AMDEP 61 (2008 - 2010), AMDEP 167 (2010 - 2012), AMDEP SP (2012), AMDEP 61 (2012 - 2013), AMDEP 806 (2013 - 2015)
TIB820H AMDEP 851 (1996 - 1999), AMDEP 812 (1999 - 2003), AMDEP 171 (2003 - 2008), AMDEP SP (2008), AMDEP 882 (2008 - 2012), AMDEP SP (2012), AMDEP 980 (2012 - 2015)
TIB821E KJDEP 167 (1996 - 1999), KJDEP 190 (1999 - 2008), AMDEP 859 (2008 - 2009), KJDEP 700 (2009 - 2010), KJDEP 970 (2010), KJDEP 75 (2010), KJDEP 61 (2010 - 2012), KJDEP 970 (2012 - 2015)
TIB822C KJDEP 167 (1996 - 1998), WLDEP 167 (1998 - 2000), WLDEP 970 (2000 - 2008), WLDEP 965 (2008 - 2011), WLDEP SP (2011), WLDEP 971E/SP (2011 - 2014), WLDEP SP (2014), BUDEP 77 (2014), BUDEP 106 (2014 - 2015)
TIB823A KJDEP 179 (1996 - 1999), KJDEP SP (1999 - 2000), KJDEP 173 (2000 - 2008), KJDEP 970 (2008 - 2010), KJDEP 700 (2010 - 2011), KJDEP 970 (2011 - 2012), KJDEP 700 (2012 - 2014), KJDEP 970 (2014 - 2015)
TIB824Y KJDEP 184 (1996 - 1998), KJDEP SP (1998 - 1999), KJDEP 176 (1999 - 2001), AMDEP 969 (2001), KJDEP 989 (2001 - 2003), KJDEP 61 (2003 - 2008), KJDEP 700 (2008 - 2009), KJDEP 970 (2009), KJDEP 75 (2009 - 2010), KJDEP 61 (2010 - 2012), KJDEP 970 (2012 - 2015)
TIB825U KJDEP 179 (1996 - 1999), KJDEP 5 (1999), WLDEP SP (1999 - 2000), WLDEP 521 (2000 - 2002), WLDEP 963 (2002 - 2010), KJDEP 61 (2010 - 2012), KJDEP 970 (2012 - 2015)
TIB826S KJDEP 179 (1996 - 1999), KJDEP SP (1999), WLDEP 970 (1999 - 2010), WLDEP 963 (2010 - 2014), KJDEP 970 (2014 - 2015)
TIB827P KJDEP 181 (1996 - 1998), WLDEP 858 (1999 - 2010), WLDEP SP (2010 - 2011), WLDEP 971E/SP (2011 - 2012), WLDEP SP (2012 - 2013), WLDEP 971E/169/SP (2013 - 2014), WLDEP 971E/922/903 (2014), WPDEP TRG (2014 - 2015)
TIB828L KJDEP 181 (1997 - 1998), KJDEP 190 (1999), KJDEP 367 (1999 - 2003), KJDEP SP/184/975/TRG/WT8//Tampines IKEA Shuttle (2003 - 2008), KJDEP SP/TRG/WT8//Tampines IKEA Shuttle (2008 - 2010), KJDEP 970 (2010 - 2012), KJDEP 190 (2012 - 2015), BUDEP 190/307E (2015 - 2016)
TIB829J KJDEP 184 (1997 - 1998), KJDEP 176 (1998 - 2010), KJDEP SP (2010 - 2013), KJDEP 176 (2013), KJDEP 190/307E/NR8 (2013 - 2014), BUDEP 190 (2014 - 2016)
TIB830D KJDEP 184 (1997 - 1998), WLDEP 521 (1998 - 2002), WLDEP 962 (2002 - 2008), WLDEP 858 (2008 - 2010), WLDEP SP (2010 - 2011), WLDEP SP/971E (2011 - 2013), KJDEP 970 (2013 - 2015), WPDEP TRG (2015 - 2016)
TIB831B KJDEP 184 (1997 - 1998), WLDEP 521 (1998 - 2002), WLDEP 961 (2002 - 2015)
TIB832Z KJDEP 184 (1997 - 1998), WLDEP 521 (1998 - 2002), WLDEP 963 (2002 - 2014), WPDEP 963 (2014 - 2016), WPDEP SP (2016)

For the current deployments of this bus model, please refer to Mercedes-Benz O405 (Hispano OAC).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.